Pravidla a podmínky


TERMÍN SLUŽBY

----

PŘEHLED

Tato stránka je provozuje společnost 2M. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ na celém webu odkazují na 2M . Společnost 2M nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek vám, uživatelům, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad. zde odkazované a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu. Než vstoupíte na naši webovou stránku nebo ji použijete, pečlivě si přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na web ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu budou rovněž podléhat Podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn. Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. .

ČÁST 1 – PODMÍNKY PRO ONLINE OBCHOD

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve vašem státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve vašem státě nebo provincii bydliště a dali jste nám souhlas s tím, aby kdokoli z vašich nezletilých závislých osob mohl používat tyto stránky.
Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek ult k okamžitému ukončení vašich Služeb. ČÁST 2 – OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Uvědomujete si, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného povolení.

Názvy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezit nebo jinak ovlivnit tyto Podmínky. ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na této stránce nejsou přesné, úplné nebo aktuální.Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a nemělo by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vlastní nebezpečí.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách. ČÁST 4 – ÚPRAVY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Nebudeme nést odpovědnost vůči vám nebo jakékoli třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby. ODDÍL 5 – PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud jsou použitelné)

Určité produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.

Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky naše produkty, které se objeví na prodejně. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby na tomto webu je neplatná tam, kde je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného splníte svá očekávání, nebo že případné chyby ve Službě budou opraveny. ČÁST 6 – PŘESNOST INFORMACÍ O FAKTURACI A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte . Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory. Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další informace podrobnosti, přečtěte si prosím naše zásady vracení. ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány, a souhlasíte s nimi. od příslušného poskytovatele (poskytovatelů) třetí strany

Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů ). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto smluvním podmínkám. ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetí strany.

Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu. ČÁST 9 – UŽIVATELSKÁ KOMENTÁŘ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost, zasíláte určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“ ), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky služby. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než vy nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a za jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

ČÁST 10 – OSOBNÍ INFORMACE

Vaše zasílání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li si prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů. ČÁST 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Příležitostně se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisy produktů, ceny, propagační akce, nabídky, poplatky za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). .

Nezavazujeme se aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace aplikované ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, by mělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány. ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

V kromě jiných zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah:
(a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití. ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušte, aniž byste o tom byli informováni. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou prostřednictvím služby poskytovány, jsou (kromě případů, které jsme výslovně uvedli) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv. V žádném případě nebude společnost 2M, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty údaje, náklady na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby e, nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupňovaného prostřednictvím služby, i když o jejich možnosti informováni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody , v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

ČÁST 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost 2M a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitelé, zástupci, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodí z jakéhokoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseného jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývajícího z vašeho porušení těchto podmínek Služba nebo dokumenty, které obsahují odkazem, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto podmínek služby bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, přesto bude takové ustanovení vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek služby, takové rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakákoli další zbývající ustanovení.

ČÁST 16 – UKONČENÍ

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky. jakákoli podmínka nebo ustanovení těchto podmínek služby, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy budete nadále odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a/nebo vám v souladu s tím můžeme odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

ČÁST 17 – CELÁ SMLOUVA

Selhání uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na této stránce nebo ve vztahu ke Službě představuje úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, přičemž nahrazuje jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nejen jakékoli předchozí verze podmínek služby). Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je sepsala.


ODDÍL 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a jsou vykládány v souladu se zákony Madalinskiego 4/5, Poznaň, WP, 61-511, Polsko.


ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi podmínek služby.

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.


ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu shop@gagaboo.co..